Επιλογή Σελίδας

Απώλεια ή φθορά της αδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κλαπεί, φθαρεί η χαθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας, θα πρέπει ο κάτοχος του οχήματος να ακολουθήσει ορισμένες ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί μια νέα άδεια. Πιο αναλυτικά:

Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ για το σχετικό έντυπο)
Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς)
Αστυνομική ταυτότητα

Διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.

Κόστος
Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση

Διάρκεια ισχύος
Για αόριστο χρόνο