Επιλογή Σελίδας

Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων έχει εγκαταστήσει στα αυτοκίνητά του σύστημα καύσιμου υγραερίου και οι εγκαταστάτεις παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την συντήρηση το αυτοκινήτου όταν χρησιμοποιεί LPG, σας παραθέτουμε τις εξής πρακτικές πληροφορίες συντήρησης του αυτοκινήτου σας:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Το υγραέριο εξαερώνεται με την βοήθεια ενός εξαρτήματος που λέγεται πνεύμονας, ο οποίος λαμβάνει ενέργεια από το ψυκτικό υγρό του συστήματος ψύξης του αυτοκινήτου. Ο ψεκασμός του υγραερίου γίνεται στην συνέχεια σε αέρια μορφή στην εισαγωγή του αυτοκινήτου, με  μπεκ υγραερίου που τοποθετούνται σ’ αυτήν. Όλα αυτά τα συντονίζει ένας εγκέφαλος ο οποίος συνδέετε παράλληλα  με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.

Τα περισσότερα αυτοκίνητα με LPG στην Ελλάδα διαθέτουν συστήματα υγραερίου Αέριου Ψεκασμού, λόγου το χαμηλού του κόστους σε σύγκριση με αυτά του Υγρού Ψεκασμού.

Καθαρισμός Φίλτρων

Κάθε 15.000 ή 20.000 χιλ. (ανάλογα τον κατασκευαστή) θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα φίλτρα LPG της παροχής και του πνεύμονα. Στα περισσότερα συστήματα LPG ηχεί βομβητής και ειδοποιεί τον οδηγό για service με την επέλευση των ωρών που απαιτούνται από τον κατασκευαστή.

Ρύθμιση μπεκ

Ι) Μπεκ τύπου ηλεκτροβαλβίδων.

    Τά τοποθετούν οι περισσότεροι εγκαταστάτες, λόγω του χαμηλού κόστους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα μπεκ τύπου Ηλεκτροβαλβίδων μετά την τοποθέτηση χρειάζονται συντήρηση (ρύθμιση & καθαρισμό), κάθε 15.000 χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που δε γίνει ρύθμιση, κάποιοι κύλινδροι του αυτοκινήτου πιθανόν να λειτουργούν με φτωχό μίγμα, με αποτέλεσμα αύξηση θερμοκρασιών και φθορά του κινητήρα.

Σημείωση: Άλλο ρύθμιση μπέκ & άλλο ρύθμιση του εγκεφάλου. Η ρύθμιση του ενός δεν σημαίνει και ρύθμιση του άλλου. Μετά την ρύθμιση των μπεκ  τύπου ηλεκτροβαλβίδων θα πρέπει να ρυθμιστεί κι ο εγκέφαλος του LPG.

Δείτε ενδεικτικό αναλυτικό βίντεο για την  αναγκαιότητα ρύθμισης των ηλεκτροβαλβίδων

ΙΙ) Μπεκ τύπου βενζίνης

Πολλοί  αξιόλογοι εγκαταστάτες ενημερώνουν τους πελάτες του και τους προτείνουν μπεκ τύπου βενζίνης κι όχι ηλεκτροβαλβίδες. Τα μπεκ αυτά θεωρούνται τα καλύτερα, κάνουν καλύτερο ομοιόμορφο ψεκασμό όμοιο με αυτόν της βενζίνης, δεν κάνουν αφλεξίες, δεν χρειάζονται ρύθμιση και μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα συστήματα LPG.

Τις περισσότερες φορές οι εγκαταστάτες  αποφεύγουν να τοποθετούν τέτοιου είδους μπεκ στα συστήματα LPG που τοποθετούν, είτε λόγω μεγαλύτερου κόστους από τις ηλεκτροβαλβίδες, είτε γιατί δεν γνωρίζουν να ρυθμίζουν τον εγκέφαλο του lpg στα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί τα μπεκ αυτά. Το σίγουρο είναι ότι τα μπεκ αυτά είναι τα καλύτερα, μακροπρόθεσμα αποσβένετε το αρχικό κόστος τοποθέτησης τους, λόγω του μηδενικού κόστους συντήρησης τους και πλεονεκτούν σε σύγκριση με τις ηλεκτροβαλβίδες, διότι εξασφαλίζεται καλύτερη λειτουργία του κινητήρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα μπεκ τύπου βενζίνης μετά την τοποθέτηση δεν χρειάζονται καμιά συντήρηση, εκτός και εάν πάθουν κάποια βλάβη.

Ρύθμιση Βαλβίδων Αυτοκινήτου

Ι) Ρυθμιζόμενες Βαλβίδες.

Αρκετά αυτοκίνητα, ειδικά τα περισσότερα Ιαπωνικά (Toyota, Suzuki κλπ) διαθέτουν ρυθμιζόμενες βαλβίδες (Εάν το αυτοκίνητο έχει ρυθμιζόμενες βαλβίδες, προβλέπετε έλεγχος στο βιβλίο συντήρησης του κατασκευαστή).

Με την χρήση του LPG, φθείρονται περισσότερο οι έδρες των βαλβίδων απ’ ότι με βενζίνη. Στα περισσότερα αυτοκίνητα που διαθέτουν ρυθμιζόμενες βαλβίδες, προβλέπεται έλεγχος από τον κατασκευαστή ανά 30.000 χιλ. Όταν δε χρησιμοποιούν LPG, απαιτείται ρύθμιση των διάκενων των βαλβίδων το πολύ κάθε 30.000 χιλ.,  διότιμειώνεται ο χώρος καύσης και κατά συνέπεια η ιπποδύναμη του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση και φθορά του κινητήρα. Σε περίπτωση μη ρύθμισης ο κινητήρας υπερθερμαίνεται, φθείρεται και τελικά καταστρέφεται (φλάντζα κλπ).

Συμπτώματα που φανερώνουν ότι οι βαλβίδες πρέπει να ρυθμιστούν:

  α) Πέφτει η ιπποδύναμη του αυτοκινήτου, φαίνεται αισθητά στις ανηφόρες.

β) Στην ανηφόρα δυσκολεύεται στο ξεκίνημα.

γ) Στο ρελαντί τρέμει το αυτοκίνητο αρκετά, το καταλαβαίνει κανείς στον λεβγέ ταχυτήτων.

δ) Πιθανή υπερθέρμανση.

Ενέργειες: Απευθύνεται σε έμπειρο μηχανικό ή την αντιπροσωπεία για να ρυθμίσετε τις βαλβίδες. Πιθανόν να χρειαστεί να κατασκευάσετε μεταλλικές ροδέλες  (καπελώτα) στον τόρνο. Εάν έχετε έμπειρο μηχανικό θα αναλάβει την ανωτέρω διαδικασία & ρύθμιση.

Μετά από πάρα πολλά χιλιόμετρα, θα πρέπει τελικά να αντικατασταθούν οι έδρες των βαλβίδων με καινούργιες, ή με πιο ανθεκτικές (κυκλοφορούν στο εμπόριο για “φτιαγμένα” αυτοκίνητα)

ΙΙ) Υδραυλικές – αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες.

Αρκετά αυτοκίνητα, ειδικά τα περισσότερα Ευρωπαία διαθέτουν Υδραυλικές βαλβίδες και δεν χρειάζονται ρύθμιση.Οι βαλβίδες ρυθμίζονται μόνες τους (αυτορυθμιζόμενες).

Προσοχή: Οι βαλβίδες θα αυτορυθμίζονται εωσότου πάρουν όλες τις ανοχές τους. Από ένα σημείο κα μετά δεν θα μπορούν πλέον να αυτορυθμίζονται, αλλά αυτό θα παρουσιαστεί μετά από πάρα πολλά χιλιόμετρα. Τότε το αυτοκίνητο θα παρουσιάσει τα συμπτώματα:

  α) Πέφτει η ιπποδύναμη του αυτοκινήτου, φαίνεται αισθητά στις ανηφόρες.

β) Στην ανηφόρα δυσκολεύεται στο ξεκίνημα.

γ) Στο ρελαντί τρέμει  το αυτοκίνητο αρκετά, το καταλαβαίνει κανείς στον λεβγέ ταχυτήτων.

δ) Πιθανή υπερθέρμανση.

 Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών, δεν γνωρίζουν ότι απαιτείται κάποια στιγμή επισκευή των βαλβίδων, έτσι τα παραπάνω συμπτώματα πιάνουν τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών στον “ύπνο”, διότι δεν έχουν ρυθμίσει ποτέ βαλβίδες και δεν έχουν την προηγουμένη εμπειρία. Τότε εάν οι ιδιοκτήτες το καταλάβουν, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις έδρες των βαλβίδων με καινούργιες ή με πιο ανθεκτικές (κυκλοφορούν στο εμπόριο για “φτιαγμένα” αυτοκίνητα). Εάν δεν το καταλάβουν, ο κινητήρας καταστρέφεται (φλάντζα κλπ).

Έλεγχος στάθμης συστήματος ψύξης

Επειδή για την τοποθέτηση συστήματος υγραερίου γίνεται παρέμβαση στο σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου και επειδή πόλοι εγκαταστάτες χρησιμοποιούν πλαστικούς (λόγου κόστους) αντί για μεταλλικούς συνδέσμους, επιβάλλεται να ελέγχετε την στάθμη στο σύστημα ψύξης (παγουράκι). Σε περίπτωση που διαπιστώσετε αδικαιολόγητη πτώση στάθμης υγρού ψύξης, απευθύνεται σε έμπειρο μηχανικό ή στο εξουσιοδοτημένοservice του αυτοκινήτου σας. Εάν χρειαστεί μην διστάσετε να αντικαταστήστε τους πλαστικούς συνδέσμους με μεταλλικούς.

Διατήρηση στάθμης ρεζερβουάρ βενζίνης στην μέση

Επειδή στα  υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα την ώρα που δουλεύει το αυτοκίνητο με LPG, η αντλία βενζίνης βρίσκεται και αυτή σε λειτουργία, και επειδή στα περισσότερα αυτοκίνητα η αντλία βενζίνης είναι τοποθετημένη στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, όταν η στάθμη της βενζίνης είναι σε χαμηλά επίπεδα, η αντλία βενζίνης απορροφά μαζί με την βενζίνη και αέρα με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται και στο τέλος να καταστρέφεται. Άρα εάν το αυτοκίνητο κινείται και με LPG σε καμιά περίπτωση δεν αφήνουμε το ντεπόζιτο βενζίνης με χαμηλή στάθμη.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι αποκλειστικά βενζινοκίνητο, ειδικά εάν ο οδηγός οδηγεί σε μεγάλες αποστάσεις αναγκάζεται να το φουλάρει, διότι φοβάται μην μείνει από καύσιμο. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση που το αυτοκίνητο κινείται με αέριο, διότι μπορεί να κινηθεί  με χαμηλή στάθμη βενζίνης, αφού λειτουργεί συνεχώς με αέριο, με αποτέλεσμα η αντλία βενζίνης να καταστραφεί!!!

Επίσης τους καλοκαιρινούς μήνες για λόγους ασφαλείας και επειδή η κατανάλωση βενζίνης είναι μηδαμινή, δεν πρέπει να γεμίζουμε πλήρως το ρεζερβουάρ της βενζίνης, αλλά να αφήνουμε ένα χώρο εκτόνωσης των ατμών, περίπου σε μέγεθος το 20% του ρεζερβουάρ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Στα συστήματα αυτά, ο ψεκασμός του υγραερίου γίνεται σε υγρή μορφή με τα μπεκ του αυτοκινήτου. Μπεκ υγραερίου τα συγκεκριμένα συστήματα δεν τοποθετούνται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σε όσους έχουν εγκαταστήσει συστήματα υγραερίου Υγρού Ψεκασμού στα αυτοκίνητα τους, εκ των ανωτέρω για την συντήρηση θα πρέπει να λάβουν υπόψη μόνο την αλλαγή των φίλτρων και την ρύθμιση των βαλβίδωνόταν απαιτείται.

Επισημαίνουμε ότι :

–  Με lpg το αυτοκίνητο έχεις  περισσότερη φθορά σε βαλβίδες ( και έδρες, απ ότι καίγοντας βενζίνη χρειάζεται πιο επιμελή συντήρηση!
– Αν είναι ευπαθή τα μέταλλα του αυτοκινήτου (σε κάποιες μάρκες π.χ
 Nissan ), λογικό είναι να επέρχεται πιο   γρήγορη φθορά!
– Αν το μείγμα είναι λάθος ρυθμησμένο, ειδικά φτωχό, π.χ για μείωση κατανάλωσης, πάλι θα επέλθει πιο
   γρήγορη φθορά!
– Αν ο κινητήρας καίγοντας lpg, δουλεύει στα όριά του και σε ψηλές στροφές , θα επέλθει πιο γρήγορη φθορά!
– Αν δεν ελέγχεται τακτικά το διάκενο των βαλβίδων, και δεν διορθωθεί (ειδικά στις ρυθμιζόμενες βαλβίδες)
τότε επέρχεται καταστροφή του κινητήρα!
– Τα πρόσθετα για μείωση τριβών και για προστασία βαλβίδων (Spray
 κλπ)  είναι καλά αλλά δεν κάνουν

   θαύματα!
– Οι λαδιέρες μπορεί να δημιουργήσουν αλλά προβλήματα, π.χ στον καταλύτη!

Θα πρέπει να γνωρίζουμε :

– Η τοποθέτηση υγραερίου αποτελεί αναγκαιότητα για λόγους οικονομίας  ..

– Η  τοποθέτηση υγραερίου είναι συμφέρουσα και ασφαλής λύση..

– Το αυτοκίνητο με υγραέριο λειτουργεί και συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και με την βενζίνη..

 Το υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο, απαιτεί επιμέλεια στην συντήρηση, σε βαθμό μεγαλύτερο από ένα   αυτοκίνητο που καταναλώνει μόνο βενζίνη..

– Το σύστημα υγραερίου και το αυτοκίνητο θα πρέπει να συντηρείται  από έμπειρο & “νοικοκύρη” μηχανικό..

– Προσοχή στους “αεριτζήδες” τεχνικούς καθώς και στους υποτιθέμενους έμπειρους τεχνικούς. Όλοι τους

   θυσιάζουν τη ποιότητα στον βωμό του κέρδους και της χαμένης εργατοώρας..

–  Μη σωστή συντήρηση του κινητήρα, επιφέρει φθορά  και τελικά την καταστροφή του..

–  Σε καμία περίπτωση δεν καταστρέφεται ο κινητήρας, εάν συντηρείται σωστά..

Θεωρούμε σίγουρο ότι δεν  σας ενημέρωσαν για τα παραπάνω όταν εγκαταστήσατε το σύστημα υγραερίου..

Εάν ο μηχανικοί που συντηρούν το αυτοκίνητο σας και το σύστημα LPG, δεν γνωρίζουν τα αναφερόμενα στην σελίδα αυτή, θα προτείναμε να μην τους εμπιστευθείτε. Εξάλλου η επιλογή είναι δική σας.